Elektronica: ontwerpen - bouw - reparatie - historie  

Meetinstrumenten en Metingen

 

Wordt aan gewerkt!

 

  Meetinstrumenten

  Het meten van stromen en spanningen

  Het meten van impedanties

  Metingen aan buizen

  Het meten van impedanties bij hoge frequenties

  Toongenerator

  De hoogfrequent meetoscillator

  Metingen aan laagfrequent versterkers

  De elektronenstraaloscillograaf

  Frequentie modulator

  Metingen aan omroepontvangers