Elektronica: ontwerpen - bouw - reparatie - historie  

Natuurkunde

Het hoofdstuk is in 3 delen verdeeld.
Door het grote aantal illustraties is het i.v.m. de beschikbare geheugenruimte niet mogelijk dit geheel te presenteren. Een geheel bestand is evenwel op aanvraag beschikbaar.

In deze Natuurkunde zijn er twee opmerkelijke onderwerpen die uitgebreid worden beschreven: Die met betrekking tot licht, spiegels en lenzen en die over de fysische aspecten van de condensator.
Zeer diep gaat Rens in op de optiek, hetgeen ruim wordt overtroffen door hetgeen hierover is beschreven in deel 1 van het “Handboek der Radiotechniek” dat in 1953 werd uitgegeven.
Aan het einde van deel drie wordt als toevoeging, op de eerder gepubliceerde Theoretische Elektriciteitsleer, verder ingegaan op de werking van de condensator en wordt het gedrag van elektronen in het elektrisch veld en het diëlektricum nader toegelicht. Dit laatste kan worden gezien als een aanloop naar de werking van beeldbuizen.


De onderwerpen zijn duidelijk afgestemd op de aankomende elektronicus die in de praktijk werkzaam zal zijn. Hiervoor blijft Rens zorgvuldig buiten het terrein van de hogere wiskunde, zodat de stof voor iedereen toegankelijk blijft.
De veelheid van de stof blijft echter ten opzichte van andere opleidingen onovertroffen, waarbij de school het motto voerde: “moeilijk te halen, makkelijk om te hebben!”

Ik wens allen die van deze natuurkunde kennis willen nemen veel leerzame uren toe.

Voor opbouwende kritiek houd ik mij gaarne aanbevolen. 

De lessen en vraagstukken omvatten o.a. de onderstaande onderwerpen.

 

 • De materie, massa en soortelijk gewicht
 • Druk en kracht
 • Warmte en temperatuur
 • Moleculen en atomen 
 • Geleiders en isolatoren
 • Ontstaan en voortplanting van geluid 
 • Trillingen en resonantie
 • Lichtbronnen
 • Spiegels en lenzen
 • Optische instrumenten
 • Elektriciteit (inleiding)
 • Elektrische veldsterkte en krachtlijnen
 • Arbeid en vermogen
 • De condensator
natuurkunde les 1 tm 28
1043 downloads
natuurkunde les 29 tm 38
941 downloads
natuurkunde les 39 tm 58
940 downloads
natuurkunde opgaven
775 downloads