Elektronica: ontwerpen - bouw - reparatie - historie  

Telecommunicatie

   Zal z'n vader leuk vinden.........

Telecommunicatie
467 downloads
Telecommunicatie Opgaven
393 downloads

Bevat o.a. de volgende hoofdstukken

  • versterkers

  Lineaire en niet-lineaire vervorming

  Eenvoudige laagfrequent versterker

  15 W grammofoonversterker

  Tegenkoppeling

   100 Watt versterker voor radiocentrale

  • Ontvangers voor AM

   De directe ontvanger

   De superheterodyne-ontvanger

   Werking van de mengtrap

   Werking van de a.s.r.

   Verschillende ontvangers

  • Zenders

   Voor amplitudemodulatie

   Kortegolfzender van 6 - 20 MHz

   Voor frequentiemodulatie

   FM-zender met vermogen van 700 W

  • Ontvangers voor FM

   Complete ontvanger voor FM